Du học trong tầm tay: Các từ lóng tiếng Anh mà teen Mỹ thường dùng

du học trong tầm tay giới thiệu với các bạn các từ lóng tiếng Anh thường dùng ở Mỹ.

Nguồn: sưu tầm  trên internet