Các từ nối trong câu tiếng Anh hay gặp

Thứ Wed,
13/01/2016
Đăng bởi Nhân viên 01

Trong việc học tiếng Anh, để chuyển từ câu này qua câu kia sao cho hợp lý thì người ta hay dùng đến các từ nối câu.

các từ nói trong câu tiếng Anh

Các từ nối trong câu tiếng Anh

Từ nối trong tiếng Anh vô cùng quan trọng nhất là trong việc viết bài tiếng Anh, giúp cho bài văn sinh động hay hơn và sau đây là những từ nối trong câu tiếng Anh ở nhiều trường hợp khác nhau: 

1. Những từ dùng để thêm thông tin
• and (và)
• also (cũng)
• besides (ngoài ra)
• first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…)
• in addition (thêm vào đó)
• in the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba)
• furthermore (xa hơn nữa)
• moreover (thêm vào đó)
• to begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)
2. Những từ dấu hiệu chỉ nguyên nhân, hệ quả
• Accordingly (Theo như)
• and so (và vì thế)
• as a result (Kết quả là)
• consequently (Do đó)
• for this reason (Vì lý do này nên)
• hence, so, therefore, thus (Vì vậy)
• then (Sau đó)
3. Những dấu hiệu chỉ sự so sánh
• by the same token (bằng những bằng chứng tương tự như thế)
• in like manner (theo cách tương tự)
• in the same way (theo cách giống như thế)
• in similar fashion (theo cách tương tự thế)
• likewise, similarly (tương tự thế)
4. Những dấu hiệu chỉ sự đối lập
• but, yet (nhưng)
• however, nevertheless (tuy nhiên)
• in contrast, on the contrary (Đối lập với)
• instead (Thay vì)
• on the other hand (Mặt khác)
• still (vẫn)
5. Những từ dấu hiệu chỉ kết luận hoặc tổng kết.
• and so (và vì thế)
• after all (sau tất cả)
• at last, finally (cuối cùng)
• in brief (nói chung)
• in closing (tóm lại là)
• in conclusion (kết luận lại thì)
• on the whole (nói chung)
• to conclude (để kết luận)
• to summarize (Tóm lại)

Nguồn: duhoctrongtamtay.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Email Gọi ngay Facebook Zalo